Adeverinta salariat medic

MODEL

cf. ORDIN 903/2007

publicat in M.Of. 827/2007

Denumirea angajatorului S.C. …………… SRL

Cod fiscal ………………..

Nr. de înregistrare la registrul comerţului J…………………..

Adresa

ADEVERINŢĂ

Nr…../………………

Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ………………….. CNP ……………….., cu domiciliul în ……………., Str. ……………, nr ……., bl …….., sect  ………… are calitatea de salariat şi i s-a reţinut şi virat lunar contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana mai sus menţionată figurează în evidenţele noastre cu următorii coasiguraţi (soţ/soţie, părinţi, aflaţi în întreţinere):

1. Nume, prenume,…………………………………… CNP ………………….

2. Nume, prenume, …………………………………… CNP ………………….

3. Nume, prenume,…………………………………… CNP ………………….

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

Reprezentant legal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: