Manual politici contabile

NOTA: 
Daca doriti un exemplar, nu ezitati sa ne contactati prin formularul de mai jos
 
CAPITOLUL I – Informatii generale
 1.1.   POLITICI CONTABILE
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.
Conducerea entităţii stabilește politicile contabile pentru operaţiunile derulate și prin intermediul acestora își fundamentează deciziile.
Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activităţii şi  strategia adoptată de entitate.
1.2. Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii:
a)     relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;
b)     credibile.
A. Modificări în politicile contabile
Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile entităţii.
Entitatea trebuie să menţioneze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii societăţii.
B. Modificări în estimările contabile
Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, multe elemente ale situaţiilor financiare întocmite de entitate nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Procesul de estimare implică raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile pe care societatea le are la dispoziţie.
 
1.3. PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE
1.3.2. OBIECT DE ACTIVITATE
1.4. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE
1.4.1. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII
1.4.2. REGISTRELE DE CONTABILITATE 
1.5. PRINCIPII CONTABILE
  • 1. Principiul continuităţii activităţii
  • 2. Principiul permanenţei metodelor
  • 3. Principiul prudenţei
  • 4. Principiul independenţei exerciţiului
  • 5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii
  • 6. Principiul intangibilităţii
  • 7. Principiul necompensării
  • 8. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
  • 9. Principiul pragului de semnificaţie
1.6. REGULI GENERALE DE EVALUARE 
1.7. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANŢULUI
1.8. CORECTAREA ERORILOR CONTABILE
1.9. PĂRŢILE AFILIATE
 
CAPITOLUL II
POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE
 2.1. GENERALITĂŢI
2.2. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE
2.2.3. EVALUAREA ULTERIOARA RECUNOASTERII INITIALE
2.2.4. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORPORALE
2.2.5. CEDAREA
2.2.6. EVALUAREA LA DATA BILANTULUI
2.3. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE
2.4. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE FINANCIARE
 
CAPITOLUL III
POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE
3.1. GENERALITĂŢI
3.2. POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE
3.3. POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANŢELE
 3.4. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
 3.5. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
 
CAPITOLUL IV.
POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT
4.1. Definiţii, clasificări
4.2. Evaluare
 
CAPITOLUL V
POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG
5.1. Definiţii, clasificări
5.2. Evaluare
 
CAPITOLUL VI
POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALUL ŞI REZERVELE
Capitalul şi rezervele (capitalurile proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor entităţii, după deducerea tuturor datorilor.
Capitalurile proprii cuprind:
–        aporturile de capital
–        primele de capital
–        rezervele
–        rezultatul reportat
–        rezultatul exerciţiului financiar.
6.1. CAPITAL
6.2. REZERVE DIN REEVALUARE
6.3. ALTE REZERVE
 
CAPITOLUL VII
POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELI, REZULTAT
7.1. VENITURI
7.2. CHELTUIELI
7.3. REZULTAT
8.  NOMENCLATORUL DOCUMENTELOR FINANCIAR CONTABILE
 
Prezentul document a fost redactat in 2 (doua) exemplare, unul pentru Administrator si unul pentru Departamentul Financiar contabil
Aprobat –    Administrator
Am luat la cunostinta – Departament Financiar
 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: