Acte dosar angajat

Documentele din cadrul dosarului personal/profesional sunt indosariate in ordinea emiterii cronologice a acestora, pe fiecare sectiune.

Dosarul personal/profesional trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) copie de pe buletin/cartea de identitate/pasaport sau dovada de rezidenta;

b) copie de pe livretul militar, daca este cazul;

c) adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie al angajatului, care sa ateste ca este apt de munca, iar ulterior acceptarii ofertei de angajare, dar inainte de inceperea efectiva a activitatii, avizul medicului de medicina muncii;

d) copii de pe actele de studii, de la diploma de liceu la ultimul act aferent ultimei forme de invatamant absolvita;

e) copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare;

f) copie de pe carnetul de munca/ copii ale adeverintelor de la locurile de munca anterioare;

g) recomandari de la locurile de munca anterioare;

h) cazierul judiciar, in original;

i) curriculum vitae, semnat si datat de catre angajat

j) contractul individual de munca impreuna cu oferta de angajare, ambele semnate, datate si cu numar de inregistrare;

k) fisa postului;

l) acte aditionale prin care a fost modificat/ completat unul dintre elementele raportului juridic de munca;

m) cererile de suspendare a raportului juridic de munca, actul juridic de aprobare/ constatare a suspendarii, actul juridic prin care se dispune reluarea activitatii;

n) actele juridice care atesta modificarile salariale;

o) actele juridice de desemnare/ mandatare a angajatului sa reprezinte angajatorul;

p) actul juridic prin care se stabileste participarea la activitati in cadrul unor proiecte/programe;

q) actul juridic de incetare a raportului juridic de munca;

r) rapoartele de evaluare;

Dosarul personal/profesional trebuie sa cuprinda urmatoarele date:

Sectiunea A. Date cu caracter personal

Se poate intocmi un tipizat care sa cuprinda urmatoarele date, iar in dovedirea lor sa fie atasate documente relevante:

a.         numele, prenumele si, dupa caz, numele detinut anterior;

b.         data si locul nasterii;

c.         codul numeric personal;

d.         adresa de domiciliu si, dupa caz, resedinta;

e.         numele, prenumele si numarul de telefon ale cel putin al unei persoane de contact, pentru situatii de urgenta;

f.         grupa de sange;

g.         numele si prenumele sotului/sotiei, precum si numele, prenumele si data nasterii copiilor minori;

h.         starea civila, numarul copiilor minori si data nasterii acestora;

i.          situatia serviciului militar, daca este cazul;

j.          cetatenia.

Documentele care atesta aceste date:

a) Copie BI/ CI sau, dupa caz, copie pasaport/dovada de rezidenta, certificata ca fiind conforma cu originalul, fie de catre posesorul acestui document, fie de catre inspectorul de resurse umane;

b)         Curriculum Vitae, semnat de catre posesor si datat;

c)         Copii ale actelor de stare civila, certificate conform cu originalul, fie de catre detinatorul acestor documente, fie de catre inspectorul de resurse umane (certificat de casatorie, hotarare de divort, certificate de nastere ale copiilor minori);

d)        Declaratia pe proprie raspundere privind indicarea adresei unde locuieste efectiv;

e)         Cazierul juridic – in original si valabil la data depunerii la angajator (termen de valabilitate al unui cazier judiciar este de 6 luni de la data emiterii acestuia).

f)         ulterior acceptarii ofertei de angajare, dar inainte de inceperea efectiva a activitatii, avizul medicului de medicina muncii.

Sectiunea B. Studii, pregatirea profesionala si recalificari ulterioare

a)         studiile absolvite,

b)         pregatirea profesionala ulterioara – studii postuniversitare

c)         dobandirea altor calificari;

d)        certificari de utilizare operare PC.

Documente care atesta aceste date:

a)         copie a diplomei de bacalaureat care atesta absolvirea studiilor liceale sau certificat de absolvire a studiilor liceale fara promovarea examenului de bacalaureat;

b)         copii ale diplomelor studiilor superioare absolvite cu diploma de licenta insotita de anexa care atesta numarul de credite promovat;

c)         certificate conform cu originalul urmare confruntarii cu originalul, desi recomandabil ar fi ca aceste documente sa fie depuse angajatorului in copie legalizata de catre un Biroul Notarial Public;

d) recomandari/caracterizari de la locurile de munca anterioare;

Trebuie retinut ca, prin notiunea de act juridic se vizeaza actul emis de catre conducerea angajatorului, ce poate sa constea intr-o decizie, ordin sau hotarare.

Sectiunea C. Date cu caracter profesional

a)         recomandari de la locurile de munca anterioare;

b)         evaluarile efectuate la actualul loc de munca;

c)         situatia disciplinara.

 

Documente care atesta aceste date:

a)         recomandari/caracterizari de la locurile de munca anterioare;

b)         evaluari efectuate de catre angajator privind activitatea desfasurata de catre angajat;

c)         actul juridic de aplicare a sanctiunilor disciplinare, de la avertisment, pana la incetarea contractului individual de munca disciplinar.

Sectiunea D – Activitatea desfasurata in cadrul altor angajatori

a)         adeverinte eliberate de catre angajatorii anteriori din care sa rezulte perioada lucrata intr-o anumita functie, profesie, etc.

b)         alte documente care sa ateste vechimea in munca, calificare, exercitarea unor functii.

Sectiunea E – Declaratii ale angajatului privitoare la alegerea normei de baza, alte declaratii

a)         declaratia angajatului pe proprie raspundere privind alegerea normei de baza la angajatorul individualizat cu denumire si adresa, daca este cazul;

b)         declaratia pe proprie raspundere privind persoanele aflate in intretinerea sa aferenta acordarii deducerii;

c)         declaratia pe proprie raspundere privind primirea unui exemplar al Regulamentului intern al angajatorului, prelucrarea acestuia si luarea la cunostinta;

d)        alte declaratii specifice angajatorului.

Sectiunea F – Situatia concediilor de odihna si alte concedii

a)         fisa angajatului cu zilele de concediu si planificarea efectuarii acestora;

b)         cererile angajatului de efectuare a acestor zile de concediu;

c)         cererile angajatului de efectuare a altor tipuri de concedii.

Sectiunea G – Situatia disciplinara

a)         dosarul de cercetare disciplinara prealabila;

b)         actul juridic de aplicare a sanctiunilor disciplinare, de la avertisment pana la incetarea contractului individual de munca disciplinar, impreuna cu dovezile de comunicare angajatului/ de luare la cunostinta sub semnatura;

c)         alte documente relevante.

Sectiunea H – Accesul la dosarul profesional/personal

a)         documentul care precizeaza persoanele care gestioneaza acest dosar,

b)         procedura aferenta accesului altor persoane din cadrul angajatorului/din afara angajatorului la dosarul de personal/profesional;

c)         procedura aferenta eliberarii de copii ale documentelor aflate in dosarul fiecarui angajat, fie direct angajatului, fie altor persoane. Cererile de eliberare ale copiilor vor fi inregistrate si aprobate in prealabil de catre persoana desemnata de catre angajator prin act juridic, iar certificarea copiilor va fi pentru conformitate cu exemplarul aflat la dosarul angajatului;

Toate documentele obligatorii a fi incluse in dosarul profesional/personal al angajatului trebuie sa fie:

a)         numerotate pe fiecare sectiune de la 1 la „n” precedata de litera aferenta sectiunii,

b) mentionate intr-o lista de verificare atasata copertei dosarului personal/profesional, astfel incat sa existe o evidenta clara a tuturor documentelor existente la aceste dosare;

c)         la momentul in care raporturile juridice de munca inceteaza cu angajatul, dosarul se numeroteaza de la ultima fila la prima, pe coperta se mentioneaza cate file cuprinde dosarul, se dateaza , se semneaza si stampileaza;

d)        de cate ori dosarul arhivat se solicita a fi consultat, cererea urmeaza procedura mai sus mentionata, urmand a fi atasata dosarului in cauza, numerotandu-se in continuare si mentionandu-se pe coperta noul numar de file.

Persoanele care au acces la datele cuprinse in dosarul profesional/ personal al angajatului au obligatia, prin lege, de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: