Act aditional evaluare salariat

MODEL ORIENTATIV
ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
Nr. …. din data de ………Partile contractante

Angajator – persoana juridica/fizica ……………. , cu sediul/domiciliul in ………….., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ……………. sub nr. …………… , cod fiscal ………….. , telefon …………. , reprezentata legal prin ……………. , in calitate de ……………… ,

siSalariatul/salariata – domnul/doamna ……………….. , domiciliat/domiciliata in localitatea ………….. , str. ………….. nr. ….. , judetul ………… , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria …….. nr. ……. , eliberat/eliberata de ……….. la data de ……….. , CNP …………….. , autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ………. nr. …………… din data ………………… ,

am incheiat prezentul act aditional la contractul individual de munca nr. ….. inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor la data de …… in urmatoarele conditii asupra carora am convenit astfel:

Se completeaza contractul individual de munca cu lit. F indice 1 astfel:

F1: Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului sunt urmatoarele:

a) responsabilitatile postului;
b) calitatea lucrarilor;
c) volumul activitatii desfasurate;
d) importanta sociala a muncii;
e) conditiile concrete in care se desfasoara munca;
f) rezultatele obtinute;
g) cunostinte si experienta;
h) pregatirea profesionala;
i) vechimea in companie;
j) complexitatea, creativitatea si diversitatea activitatilor;
k) productivitatea muncii;
l) participarea la cursurile de formare profesionala;
m) rezultate ale activitatii salariatilor din subordine;
n) contacte si comunicare;
o) aptitudini organizatorice;
p) disponibilitate pentru lucrul in echipa;
q) operativitate in desfasurarea activitatilor;
r) numar de rebuturi (/zi, /saptamana, /luna);
s) cifra de vanzari;
t) numar proiecte finalizate;
u) fidelitate in raport cu compania;
v) colegialitate, corectitudine in raporturile de munca;

Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte restul clauzelor contractului individual de munca raman neschimbate.

 

Angajator,

Salariat,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

%d bloggers like this: