Act aditional evaluare salariat

MODEL ORIENTATIV
ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
Nr. …. din data de ………Partile contractante

Angajator – persoana juridica/fizica ……………. , cu sediul/domiciliul in ………….., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ……………. sub nr. …………… , cod fiscal ………….. , telefon …………. , reprezentata legal prin ……………. , in calitate de ……………… ,

siSalariatul/salariata – domnul/doamna ……………….. , domiciliat/domiciliata in localitatea ………….. , str. ………….. nr. ….. , judetul ………… , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria …….. nr. ……. , eliberat/eliberata de ……….. la data de ……….. , CNP …………….. , autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ………. nr. …………… din data ………………… ,

am incheiat prezentul act aditional la contractul individual de munca nr. ….. inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor la data de …… in urmatoarele conditii asupra carora am convenit astfel:

Se completeaza contractul individual de munca cu lit. F indice 1 astfel:

F1: Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului sunt urmatoarele:

a) responsabilitatile postului;
b) calitatea lucrarilor;
c) volumul activitatii desfasurate;
d) importanta sociala a muncii;
e) conditiile concrete in care se desfasoara munca;
f) rezultatele obtinute;
g) cunostinte si experienta;
h) pregatirea profesionala;
i) vechimea in companie;
j) complexitatea, creativitatea si diversitatea activitatilor;
k) productivitatea muncii;
l) participarea la cursurile de formare profesionala;
m) rezultate ale activitatii salariatilor din subordine;
n) contacte si comunicare;
o) aptitudini organizatorice;
p) disponibilitate pentru lucrul in echipa;
q) operativitate in desfasurarea activitatilor;
r) numar de rebuturi (/zi, /saptamana, /luna);
s) cifra de vanzari;
t) numar proiecte finalizate;
u) fidelitate in raport cu compania;
v) colegialitate, corectitudine in raporturile de munca;

Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte restul clauzelor contractului individual de munca raman neschimbate.

 

Angajator,

Salariat,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: