CONCEDIUL DE ODIHNA ANUAL (CO)

            Pentru prima data in tara noastra concediul de odihna a fost reglementat prin legea contractelor de munca din 05.04.1929. Dupa 23.08.1944 s-au adus noi reglementari a concediului de odihna, iar Constitutia din 1948 a inscris dreptul la odihna printre drepturile fundamentale ale salariatilor.

 •  Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.concediu de odihna
 •  Dreptul la CO nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.
 • Durata minima a CO anual este de 20 de zile lucratoare.
 • Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile, si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.
 • CO se efectueaza in fiecare an. Prin exceptie, efectuarea CO este permisa in anul urmator numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in CCM;
 • Angajatorul este obligat sa acorde CO, pana la sfarsitul anului urmator tuturor salariatilor.
 • Compensarea in bani a CO ne-efectuat este permisa doar in cazul incetarii CIM.
 • Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare,  persoanele  cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un CO suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. Salariatii nevazatori au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 6 zile.
 • Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de salariati prevazute anterior se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil si va fi de cel putin 3 zile lucratoare.
 • Efectuarea CO se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau cu consultarea salariatului; Programarea se face la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator .In cazul in care programarea se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea a.i. fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoarede concediuneintrerupt.
 • Pentru perioada de CO salariatul beneficiaza de o indemnizatie de CO care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. Indemnizatia de CO reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat CO,  multiplicata cu numarul de  zile de CO.
 • CO poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
 • Angajatorul poate chema din CO salariatul in caz de forta majora sau pentru interese urgente. Angajatorul are obligatia de a suporta cheltuielile salariatului.
 •  In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite.
 • Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.
 •  Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concediu fara plata.
 • Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: