PFA in concediu de crestere a copilului? Care sunt obligatiile fiscale ce trebuie indeplinite

Persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii liberale sau activitati independente, fie ca sunt organizate ca PFA, intreprinderi individuale sau sunt membre ale unei intreprinderi individuale, au de indeplinit o serie de obligatii fiscale, atunci cand sunt in concediu de crestere a copilului si beneficiaza de indemnizatie pentru aceasta perioada.

Potrivit unei informari emise de Directia Generala a Finantelor Publice Valcea, acesti contribuabili nu pot desfasura alte activitati supuse impozitului pe venit pe perioada concediului de crestere a copilului. In cazul in care obtin alte venituri, indemnizatia de crestere a copilului este suspendata.

Regulile se aplica pentru:

  •  intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale
  • membrilor intreprinderii familiale;
  • persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
  • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
  • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla

Atentie! Sursa citata precizeaza ca pentru indemnizatiile de crestere a copilului nu se datoreaza impozit pe venit si nici contributii sociale obligatorii.

 

Primesti indemnizatie? Ce obligatii fiscale trebuie sa indeplinesti

Contribuabilii mentionati anterior care beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului au obligatia de a depune la organul fiscal competent formularul 601 “Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”, deoarece inceteaza calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii. Formularul se depune insotit de documente emise de institutiile platitoare care atesta plata indemnizatiei.

In cazul acestor indemnizatii, institutia platitoare este Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Agentia are in subordine agentii judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, care sunt organizate si functioneaza ca servicii publice deconcentrate cu personalitate juridica.

Conform reglementarilor legale, documentele justificative se prezinta in original si copie, iar copia se certifica de organul fiscal “conform cu originalul”, dupa care originalul este restituit contribuabilului. Daca documentele sunt depuse prin posta este necesar ca acele copii sa fie legalizate.

Formularul 601, insotit de documentele justificative, se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

Dupa ce contribuabilii nu mai beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului, ei trebuie sa depuna, in termen de 15 zile, formularul 600 “Declaratie privind vernitul asigurat la sistemul public de pensii”, in vederea reasigurarii la sistemul public de pensii.

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este, la fel ca la formularul 601, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.

In baza declaratiei 600 depusa, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: