PFA-urile beneficiaza de regimul derogatoriu

Conform OPANAF 342/2013 aparut in Monitorul oficial nr. 194 din 5 aprilie, persoanelor fizice autorizate care isi suspendat activitatea economica au de acum la dispozitie posibilitatea ca, pe perioada de inactivitate, sa nu mai depuna la autoritatile fiscale declaratiile pentru impozitele, taxele si contributiile pe care le datoreaza bugetului de stat.

ANAF a actualizat si lista declaratiilor fiscale supuse regimului de declarare derogatoriu, pe care se regaseau pana acum sase formulare:

  • Declaratia 100 (obligatiile de plata la bugetul de stat),
  • Declaratia 101 (impozitul pe profit),
  • Declaratia 104 (distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor),
  • Declaratia 120 (decont privind accizele),
  • Declaratia 130 (decont privind impozitul la titeiul din productia interna)
  • Declaratia 300 (decont de TVA).

 

Art. I – Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 iunie 2009 se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La Cap. A. „Aprobarea regimului de declarare derogatoriu”, după punctul 6 se introduce punctul 61 care va avea următorul cuprins:
“61. În cazul contribuabililor, persoane fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului sau la organizațiile profesionale care au eliberat documentele de funcționare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz. ”

2. La Cap. C. „Depunerea declarațiilor fiscale”, punctul 1” Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu”, subpunctul 1. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“1. 1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declarații fiscale:
a) formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13. 01. 99/bs;
b) formularul 101 “Declarație privind impozitul pe profit”, cod 14. 13. 01. 04;
c) formularul 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit, şi evidența nominală a persoanelor asigurate”, cod 14. 13. 01. 01/d. u;
d) formularul 104 “Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14. 13. 01. 01/dv;
e) formularul 120 “Decont privind accizele”, cod 14. 13. 01. 03;
f) formularul 130 “Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă”, cod 14.
13. 01. 05;
g) formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14. 13. 01. 02. ”.

3. La Cap. C. „Depunerea declarațiilor fiscale”, punctul 2” Termene de depunere”, subpunctul 2. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„2. 2. Pentru fracțiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor prevăzute la pct. 1 lit. b), lit. e) şi lit. f) la termenele prevăzute de lege. ”

4. La Cap. D. „Proceduri de administrare”, punctul 3 ”Termene de depunere” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Notificarea contribuabililor care nu depun declarațiile fiscale pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu se face avându‐se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege pentru declarațiile menționate la Cap. C pct. 1 lit. b), lit. e) şi lit. f). ”

Art. II – Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: ANAF

Advertisements

Quote

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: