Evitarea dublei impuneri

Conform art. 118 al. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. In cazul in care certificatul de rezidenta fiscala nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.

In Normele de aplicare ale articolului de fata, se prevede:

(1) Nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa justifice in Romania dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si statul sau de rezidenta, prin prezentarea certificatului de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din statul respectiv. Pentru dovedirea rezidentei se poate prezenta si un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat.
(2) Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din Romania vor depune la platitorul de venit originalul sau copia certificatului de rezidenta fiscala ori documentul mentionat la alin. (1), tradus si legalizat de organul autorizat din Romania.
(4) In ipoteza in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania transmite un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1) unui platitor de venituri rezident roman care are filiale, sucursale sau puncte de lucru in diferite localitati din Romania si care fac plati, la randul lor, catre beneficiarul de venituri nerezident, primitorul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1), in original, va transmite la fiecare subunitate o copie tradusa si legalizata a certificatului de rezidenta fiscala in original al beneficiarului de venituri din Romania sau a documentului prevazut la alin. (1). Pe copia legalizata primitorul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1), in original, va semna cu mentiunea ca detine originalul acestuia.
(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile si in situatia in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania are infiintata o filiala in Romania care are relatii contractuale cu diversi clienti din localitati diferite din Romania si care primeste un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1). Filiala apartinand persoanei nerezidente va face copii legalizate pe care le va distribui clientilor romani.

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, sunt venituri impozabile in Romania veniturile obtinute de nerezidenti din prestarea de servicii in Romania de orice natura si in afara Romaniei de natura serviciilor de consultanta din orice domeniu, de asistenta tehnica etc.  Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, respectiv de catre societatea din Romania.

Pentru platile supuse impozitului cu retinere la sursa, cota de impozitare este de 16% conform Codului Fiscal, insa aceasta poate fi redusa prin aplicarea prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri pe care Romania le are incheiate, in cazul Dvs. tratatul cu China (exceptie Hong Kong). Aplicarea cotelor mai favorabile din aceste tratate se face cu respectarea anumitor conditii. In vederea determinarii cotei ce trebuie aplicate, va rugam sa aveti in vedere (pe langa legislatia relevanta) si prevederile contractului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de servicii.

Obligatiile declarative ale societatii din Romania sunt urmatoarele:

  • obligatia de a inregistra contractul de prestari servicii la organele fiscale competente;
  • obligatia de completare si depunere a declaratiei cod 100 – “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
  • obligatia de depunere a Declaratiei Informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti.

Pe scurt:

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, sunt venituri impozabile in Romania veniturile obtinute de nerezidenti din prestarea de servicii in Romania de orice natura si in afara Romaniei de natura serviciilor de consultanta din orice domeniu, de asistenta tehnica etc.  Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, respectiv de catre societatea din Romania.

Pentru platile supuse impozitului cu retinere la sursa, cota de impozitare este de 16% conform Codului Fiscal, insa aceasta poate fi redusa prin aplicarea prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri pe care Romania le are incheiate, in cazul Dvs. tratatul cu China. Aplicarea cotelor mai favorabile din aceste tratate se face cu respectarea anumitor conditii. In vederea determinarii cotei ce trebuie aplicate, va rugam sa aveti in vedere (pe langa legislatia relevanta) si prevederile contractului pe care l-ati incheiat cu furnizorul de servicii.

Obligatiile declarative ale societatii din Romania sunt urmatoarele:

  • obligatia de a inregistra contractul de prestari servicii la organele fiscale competente;
  • obligatia de completare si depunere a declaratiei cod 100 – “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
  • obligatia de depunere a Declaratiei Informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti.

AICI puteti gasi S I T U A Ţ I A convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri şi a protocoalelor de modificare a acestora, încheiate de România cu alte state, la 1 septembrie 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: