DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA CONTRIBUTIEI DE SANATATE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA CONTRIBUTIEI DE SANATATE 
PENTRU 
CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN ROMANIA


Asiguratii care realizeaza venituri impozabile din activitati independente:

 • Autorizatie de functionare;
 • Declaratii/decizii pentru plati anticipate pentru intreaga perioada a termenelor de prescriptie 2007 – 2012 sau din momentul autorizarii, dupa caz(copie);
 • Decizii de impunere finala pentru intreaga perioada a termenelor de prescriptie incepand cu anul 2006 sau din momentul autorizarii, dupa caz(copie);
 • Declaratie/decizie pentru plati anticipate 2011
 • Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).

Asiguratii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor:

 • Decizii pentru plati anticipate pentru intreaga perioada a termenelor de prescriptie 2007 – 2012 sau din momentul incheierii contractului de inchiriere, dupa caz (copie);
 • Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).
 • Declaratie pe proprie raspundere.

Asiguratii care obtin venituri din dividende:

 • Certificat constator eliberat de ONRC(B-dul Unirii nr 74);
 • Bilanturi contabile la 31.decembrie – copie;
 • Anexe la bilant (2006-2010) – proces verbal de repartizare a profitului, balante contabile – copie;
 • CUI, act constitutiv, certificat de mentiuni privind eventualele modificari de capital social sau parti sociale-copie;
 • Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).
 • Declaratie pe proprie raspundere.

Asiguratii care obtin venituri din proprietate intelectuala:

 • Contracte de cesiune drepturi de autor – copie;
 • Declaratii privind venitul global pentru 2006-2010 sau din momentul obtinerii acestui venit, dupa caz (copie);
 • Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).
 • Declaratie pe proprie raspundere.

Asiguratii care nu obtin venituri impozabile:

 • Carte de identitate/Buletin de identitate (copie).
 • Adeverinta de venit de la administratia financiara pt 2007 – 2012 (pt. cei care platesc prima data)
 • Certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului (din care sa reiasa ca nu are calitatea de asociat / actionar la nicio firma)

Asiguratii care realizeaza venituri impozabile din strainatate:

 • Declaratia 224-pentru fiecare luna in care s-a obtinut acest venit-copie;
 • Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).

Documente suplimentare, in scopul completarii perioadei termenelor de prescriptie:

 • Student/masterand – copie diploma licenta/masterat/carnet student/adeverinta;
 • Salariat – copie carte de munca sau adeverinte de salariat emise de angajator pentru perioadele in care s-au obtinut venituri salariale;
 • Pensionar – decizie de pensionare;
 • Revizuiri medicale anuale 2007 – 2012 pentru pierderea capacitatii de munca / invaliditate – copie;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap valabil si ultimul talon de indemnizatie handicap pentru persoanele cu handicap – copie;
 • Decizie sau Legitimatie pentru beneficiarii de Legi speciale (118/1990, 341/2004, 189/2000, 44/1994, 309/2002) – copie.

LEGEA 95/2006 
      Toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania care nu fac parte din categoriile de asigurati fara plata contributiei, sau cu plata contributiei din alte surse au obligatia platii contributiei la Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate (FNUASS)       Pentru a obtine calitatea de asigurat, persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate:

      a) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere;
      In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz.

      b) sa achite, pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate, precum si obligatiile fiscale accesorii de plata prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada;

      Termenele de prescriptie privind obligatiile fiscale se calculeaza incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurari de sanatate sau la solicitarea persoanelor in vederea dobandirii calitatii de asigurat, dupa caz.
      Declaratiile privind obligatiile de plata la FNUASS se depun la casele de asigurari de sanatate cu care persoana fizica asigurata a incheiat contractul de asigurare. 


DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA CONTRIBUTIEI DE SANATATE 
PENTRU 
CETATENII STRAINI CU REZIDENTA IN ROMANIA


 • Copie dupa Documentul de identitate ce confera dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei;
 • Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului (Bdul.Unirii, Nr.74) ; pentru perioadele de rezidenta in care a avut calitatea de asociat/administrator se depundocumentele contabile pentru fiecare exercitiu financiar din perioada 2006-2010:
  • Bilanturi contabile
  • Anexe la bilantul contabil – proces verbal de repartizare profit, balante contabile
  • Act constitutiv
  • Certificatul Unic de Inregistrare, certificate de mentiune pentru eventualele modificari ale capitalului social sau parti sociale
 • Adeverintade la Autoritatea pentru straini sau Declaratie notarialadin care rezulta perioadele din ultimii 5 ani in care a obtinut document de identitate (legitimatie de sedere/ permis de sedere), daca dreptul de rezidenta a fost acordat intr-o perioada mai scurta de 5 ani
 • Declaratie notariala din care sa rezulte perioada din ultimii 5 ani in care a obtinut venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si natura acestora ;
 • Alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile:
  • Declaratii privind veniturile din salarii, obtinute din strainatate, a caror impunere se realizeaza in Romania, pentru persoanele detasate
  • Declaratii de impunere in cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente
  • Decizii de impunere pentru beneficiarii de venituri din cedarea folosintei bunurilor
  • Alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile pe teritoriul Romaniei

PENTRU CETATENII STRAINI CARE NU AU OBTINUT NICIODATA REZIDENTA IN ROMANIA

 • Copie dupa prima si pagina cu ultima viza de intrare in Romania a Pasaportului;
 • Declaratie notariala din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a avut nici un document de identitate eliberat de Autoritatile romane pentru conferirea dreptului de rezidenta in Romania ;

PENTRU CETATENII STRAINI CARE AU STATUT DE TOLERAT

 • Copie dupa certificatul de tolerat;
 • Declaratie notariala din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a avut nici un document de identitate eliberat de Autoritatile romane pentru conferirea dreptului de rezidenta in Romania

PENTRU MEMBRII MISIUNILOR DIPLOMATICE ACREDITATE IN ROMANIA:

 • Copie dupa Cartea de Identitate care confera statut de diplomat.

NOTA 
      Toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania care nu fac parte din categoriile de asigurati fara plata contributiei, sau cu plata contributiei din alte surse au obligatia platii contributiei la Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate (FNUASS)       Pentru a obtine calitatea de asigurat, persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate:

      a) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere;
      In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz.

      b) sa achite, pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate, precum si obligatiile fiscale accesorii de plata prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada;

      Termenele de prescriptie privind obligatiile fiscale se calculeaza incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurari de sanatate sau la solicitarea persoanelor in vederea dobandirii calitatii de asigurat, dupa caz.
      Declaratiile privind obligatiile de plata la FNUASS se depun la casele de asigurari de sanatate cu care persoana fizica asigurata a incheiat contractul de asigurare.

      Plata contributiei se face in sediul Titeica.

 

AICI puteti verifica statulu Dumneavoastra de Asigurat 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Din Viata

Walk a mile in my shoes. See if they fit.

Georgiananita's Blog

Just another WordPress.com weblog

StefanAlecse

Calatorie in spatiu si timp

Contfin Glob-contabilul tau online!

Contabilitate, Audit financiar, Expertiza contabila, HR.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: